Nová školní kuchyňka byla předána škole

Dne 12. 12. 2016 nám náš zřizovatel slavnostně předal novou cvičnou školní kuchyňku, která bude sloužit žákům pro výuku vaření. Naší školu navštívil pan starosta Ing. Stanislav Mrvka, místostarosta pan Ing. Bohumil Komínek, místostarostka města paní Ing. Petra Blížilová, vedoucí odboru školství  PhDr. Jitka Čechová, paní Jana Hemberová, Ing. Jaromír Havlíček a zástupci stavební firmy.

Nezbývá, než poděkovat zřizovateli za velmi pěkně zdařilou odbornou učebnu a žákům popřát, aby jim vlastnoručně uvařené pokrmy v  krásném prostředí chutnaly.