Novadomáček na výstavě Svět kostiček

Ve čtvrtek 3. května 2018 zazpíval náš dětský pěvecký sbor Novadomáček na vernisáži výstavy Svět kostiček (lego) v minoritském klášteře ve Štítného ulici. Děti na zahájení  této výstavy, která se koná v rámci projektu „Kdo si hraje, nezlobí“, zazpívaly „večerníčkové“ písničky. Všem účinkujícím patří poděkování za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Ivana Písařová

20180503 2 20180503 3 20180503 4 20180503