Novadomáček zpíval na výstavě „Ladovská zima“

Pěvecký sbor Novadomáček si zazpíval na vernisáži výstavy „Ladovská zima“. Malí zpěváčci se zhostili úkolu velmi zodpovědně, vzorně reprezentovali školu a patří všem velké poděkování!

Děkuji též rodičům za vstřícnost a ochotu, paní učitelce Mgr. Jiřině Kadlecové za pořízení fotografií z vystoupení a pedagogický dozor.

Mgr. Ivana Písařová