4. A se naučila “Abecedu peněz”

Děti ze 4. A se od září zúčastnily programu “Abeceda peněz”. Jedná se program pořádaný Českou spořitelnou, zaměřený na rozvoj finanční gramotnosti u dětí s akreditací MŠMT.

Nejprve děti ve třídě navštívila pí. Mauerová, která je proškolila v základních pojmech, jako je např. půjčka, úrok, investice, zisk apod. Také dětem vysvětlila, jak nejlépe s penězi hospodařit, na co je dobré si peníze půjčit, na co vůbec ne, jak správně šetřit. Děti  navštívily Českou spořitelnu, kde si prohlédly jednotlivá oddělení a dokonce zavítaly do trezoru. Po exkurzi děti založily fiktivní firmu “Dílna vánočních skřítků”, naplánovaly, co a jak budou prodávat na Vánočním jarmarku, rozdělily si funkce a nakonec převzaly půjčku 3000 Kč, které měly  správně investovat, tzn. nakoupit materiál na výrobu věnců, andílků, svícnů a dalších věcí, které prodávaly na jarmarku. Skoro dva měsíce při pracovním vyučování a výtvarné výchově děti nadšeně lepily, stříhaly, tiskaly, navlékaly, zkrátka snažily se vyrobit krásné dárečky. Svou pomocí přispěli i rodiče, kteří na společné dílně dětem pomohli s vázáním věnců a svícnů.Některé maminky  napekly perníčky a koláče, které byl též k prodeji na jarmarku.

Dlouho očekávaný Den D přišel 27. listopadu. V pravé poledne děti vyrazily před Českou spořitelnu , kde vystavily své výrobky a čekaly na své zákazníky.  Ti na sebe nenechali dlouho čekat a postupně přicházeli další. Odpoledne uběhlo rychleji, než jsme čekali. Výrobků ubývalo a  peněz přibývalo. V 16 hodin odevzdaly děti své kasy k přepočítání a s napětím čekaly na výsledek. Když paní učitelka oznámila výsledek, spadl všem kámen ze srdce – nejen, že děti mohly vrátit půjčku, ale zároveň se radovaly ze skvělého zisku. A jak s ním naloží? To je zatím tajemství…

Protože se na jarmarku nestihly prodat všechny věci, rozhodly se děti, že udělají radost babičkám  v Domově s pečovatelskou službou U Nemocnice, kam  hned druhý den paní učitelky zavezly dárečky.

Celá 4. A děkuje paní učitelce Anděrové a Jelínkové za pomoc při organizaci Vánočního jarmarku a vedení školy a rodičům za pomoc a podporu.

Zapsala: S. Licehamrová