Nový školní rok začal

V první den školní docházky přišel naší školu navštívit Ing. Karel Přibyl, tajemník Městského úřadu Jindřichův Hradec. Společně s vedením školy pozdravil naše prvňáčky a popřál jim úspěšný začátek školy. Žáci dostali spoustu dárků – mezi nimi byly dárky Města Jindřichova Hradce a dodavatele školního mléka firmy Bovis.

Vedení školy přeje všem našim žákům úspěšný školní rok.

Těšíme se na dobrou spolupráci s jejich rodiči a věříme, že se jim u nás bude líbit.