Ocenění od pana starosty

Žáci 6.B Radek Winkler a Pavel Novák byli na slavnostním předávání oceněni panem starostou za své sportovní výsledky ve veslařských disciplínách.
Oba žáci si tohoto ocenění nesmírně váží a rodina, spolužáci a jejich učitelé jim přejí, ať jsou nadále takto úspěšní!

01 02

Autorka: Mgr. Vladěna Kubínová