Olympiáda Aj – školní kolo

V minulém týdnu proběhlo na naší škole školní kolo olympiády anglického jazyka. Soutěž proběhla ve 2 kategoriích I A (5. – 7. ročník) a II. A (8. – 9. ročník).

V kategorii I. A soutěžilo 38 žáků a vítězkou, která postoupí do kola okresního se stala Edith Doležalová z VI. A třídy.

V kategorii II. A sooutěžilo 91 žáků a postupujícím vítězem do okresního kola je David Štoncner z IX. B třídy.

K úspěchu blahopřejeme a do okresního kola, které se koná 1. 3. 2023 držíme palce.

Všem účinkujícím děkuji za aktivní účast a vyučujícím anglického jazyka děkuji za přípravu soutěžních testů.

Mgr. Lenka Hrubá