Olympiáda anglický jazyk 2015

Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce se pro kategorii 1 A konalo 16. 1. 2015. Zúčastnilo se jej celkem 9 žáků 6. a 7. tříd – ze 6. A Drbal Martin, Pachmanová Marie, Šamanová Natálie a Vokuš David, ze 7. A Jelínková Tereza, Picková Karolína a Winkler Ondřej a ze 7. B Binderová Jana a Opelka Jan.
První místa obsadila – Jelínková Tereza (32,5 bodu), Picková Karolína (30,5 bodu) a Šamanová Natálie (25 bodů).
V kategorii 2 A se ve středu 21. 1. 2015 utkali žáci 8. a 9. tříd – za 8. A Klesal Dominik, Koudelková Kateřina a Urbánková Anna, za 8. B Hronová Julie a Rakušan Matyáš, z 9. A Jechová Julie a Konhefrová Šárka, za 9. B Arnoštová Kateřina, Arnoštová Lucie, Kratochvílová Lucie a Masař Jakub.
První místa obsadila – Kratochvílová Lucie (49 bodů), Koudelková Kateřina a Klesal Dominik (shodně 48 bodů) a Urbánková Anna (44 bodů).
V okresní kole naši školu budou zastupovat v kategorii 1 A Jelínková Tereza, v kategorii 2 A Kratochvílová Lucie. Oběma dívkám přejeme hodně štěstí.
Všem, kteří se zúčastnili školního kola, děkuji za čas strávený nad řešením anglických úkolů.

Lenka Jelínková