Olympiáda v českém jazyce 2023-2024

Cílem této předmětové soutěže z českého jazyka je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními. Školního kola OČJ se v letošním ročníku zúčastnilo 9 žáků z 8. a 9. ročníku. Postup do okresního kola si zajistila s největším počtem bodů Elenka Zavadilová z třídy 9. A.  Na 2. místě se umístil Daniel Kadlec z 9. A. a 3. místo patřilo Julii Michalikové z 8. B.

V okresním kole, které se konalo ve čtvrtek 1. února 2024, byla Elenka Zavadilová velice úspěšná a získala krásné 3. místo. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!

Mgr. Ivana Písařová