Olympiáda v českém jazyce

Na naší škole proběhlo ve středu 9. prosince 2015 školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se jej 6 žáků z 9. ročníku. Ve školním kole žáci řešili úlohy spjaté s lexikologií českého jazyka, spisovnými a nespisovnými výrazy a slovy přejatými z cizích jazyků. Ve slohové části se museli vypořádat s úvahou na téma: Říká se: „Nežijeme proto, abychom jedli,“ ale … .
Výsledky byly velmi vyrovnané, jednotlivé řešitele dělily pouhé body. Vítězem školního kola se stala Anna Urbánková, která bude reprezentovat naši školu v okresním kole 8. února 2016.
Všem účastníkům děkujeme za účast a za vynikající výsledky. Vítězce školního kola přejeme hodně štěstí v kole okresním.
Mgr. Lenka Jelínková, Mgr. Vladěna Kubínová