Organizace výuky od 26. – 30. 6. 2017

Upozornění pro rodiče našich žáků

V posledním týdnu tohoto škoního roku bude výuka probíhat následovně:

  • po celý tento týden se nekoná odpolední výuka,
  • v pondělí a úterý se ještě učíme dle platného rozvrhu hodin,
  • ve středu a ve čtvrtek bude mít 1. – 4. třída 4 vyučovací hodiny, 5. – 9. třída 5 vyučovacích hodin,
  • ve středu probíhá výměna učebnic žákům
  • ve čtvrtek se koná cvičení chování v mimořádných situacích (1. – 8. ročník), 9. ročník má od 9. 00 hod. v DDM slavnostní předání vysvědčení k ukončení školní docházky,
  • v pátek – slavnostní předání vysvědčení, výuka bude ukončena po 1. vyučovací  hodině, obědy se vydávají od 9. 00 hod.,
  • provoz školní družiny bude v pátek omezen – do 12. 00 hod.