Organizace výuky v 1. týdnu šk. roku 2019/2020

V prvním týdnu proběhne výuka následovně:

V pondělí zahájíme nový školní rok a všichni žáci ukončí výuku po 1. vyučovací hodině.

V úterý končí výuka 2. – 4. tříd po 4. vyučovací hodině – (v 11. 40 hod.); 12. třídy končí po 2. vyučovací hodině.

Od středy probíhá výuka dle rozvrhu – bez odpoledního vyučování. 1. třídy budou mít 1. – 3. hodinu.

Ve čtvrtek a v pátek bude probíhat vyučování dle rozvrhu – bez odpoledního vyučování.