Oslava Dne dětí sportem

Na 1. 6. se žáci těšili, protože místo běžné výuky byl pro ně uspořádán turnaj v bumbácballe nebo v piškvorkách. Vítězové dostali drobné odměny.