Oslavili jsme 130. výročí školy

Oslavy 130. výročí založení školy

Dne 15. 9. 2015 se konalo od 15.00 hodin slavnostní setkání bývalých pedagogů, na které byli pozváni i zástupci rady města, členové naší školské rady, zástupci SRPDŠ a lidé spojení s naší školou.

Navštívili nás pan místostarosta města Ing. B. Komínek, místostarostka města Ing. Perta Blížilová,  člen rady města pan J. Beran,  MgA. Sabina Langerová, přišli i vzácní hosté Adam Kotalík, Aleš Kotalík (bývalý žák naší školy), bývalí ředitelé naší základní školy.

Setkání bylo spojeno s prohlídkou školy, která za dobu své existence prodělala mnoho stavebních úprav a  prošla modernizací ve vybavenosti počítačovou technikou.

Dne 16. 9. 2015 proběhl den otevřených dveří pro širokou veřejnost. Prohlídka školy byla doplněna doprovodným programem – vystoupením “Zumby” pod vedením paní učitelky Mgr. Vladěny Kubínové. Večer byl uspořádán koncert v barokní kapli Nanebevzetí Panny Marie v minoritském klášteře ve Štítného ulici, kde účinkoval komorní sbor Nova Domus pod vedením Mgr. Ivany Písařové.