Koncert k 130. výročí založení školy měl úspěch!

Náš “Komorní pěvecký sbor Nova Domus” uspořádal k 130. výročí založení školy slavnostní koncert, který se konal dne 16. 9. 2015 v kapli Nanebevzetí Panny Marie v minoritském klášteře ve Štítného ulici. V krásných prostorách kaple se po celou hodinu nesl nádherný zpěv členů sboru, který do svého pěveckého rejstříku zařadil opravdu náročné skladby a písně. Zazněly melodie starodávné, lidové i současná muzikálová tvorba. Koncert navštívila řada milých hostů – mezi jinými pan starosta Ing. Stanislav Mrvka, pan místostarosta Ing. Bohumil Komínek, člen rady města pan Jaroslav Beran a další…

Koncert měl opravdu veliký úspěch. Velké poděkování patří především Mgr. Ivaně Písařové za odborné vedení sboru, za její obětavost a neutuchající nadšení. Vychovala opravdu dobré zpěváky, kteří pomohli důstojnému vyvrcholení našich oslav.

Slovem koncert doprovázel Vítek Zeman, který také nešetřil chválou.

Poděkování tedy patří všem – návštěvníkům, kteří s námi přišli zpěvem oslavit naše výročí, rodičům dětí, kteří pomohli s organizací koncertu, Vítku Zemanovi za krásné komentáře a především našemu pěveckému “tělesu” a jeho sbormistryni.