Oznámení rodičům žáků – změna rozvrhu odpoledního vyučování

Vážení rodiče,
z provozních důvodů a v zájmu dětí, které dojíždějí z přilehlých obcí, dochází v souladu s vyhláškou MŠMT č. 256/2012 Sb. (kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb.) ke změně začátků a konců odpoledního vyučování a to tímto způsobem:

mají – li žáci dopolední vyučování – bez odpolední výuky:
5. vyučovací hodina končí v 12. 35 hod.
6. vyučovací hodina – 12.45 hod. – 13.30 hod.

Mají – li žáci odpolední vyučování, tj. 7. a 8. vyučovací hodinu jsou začátky a konce výuky stanoveny tímto způsobem:

7. vyučovací hodina – 13.05 hod. – 13. 50 hod.
(Začíná po obědě, na který je vymezen čas 30 minut.)
8. vyučovací hodina – 14.00 hod. – 14.45 hod.

V době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je žákům zakázáno opouštět budovu školy. Ti, kteří se nestravují v školní jídelně, počkají na zbytek třídy v učebně s pedagogickým dohledem.