Poděkování – Nova Domus

Moje milé zpěvačky, milí zpěváci z našich pěveckých sborů Nova Domus a Novadomáčku,

dovolte mi, abych Vám poděkovala za náročnou celoroční práci. Během školního roku 2023 – 2024 jsme absolvovali 10 vystoupení. Vystupovali jsme na nejrůznějších akcích, ať už se jednalo o zahájení výstav, adventní trhy, charitativní akce, zpívání pro naše školní děti nebo koncerty. Ten největší a pro nás nejdůležitější koncert Chvála zpěvu se konal 19. června 2024 k 40. výročí založení našeho DPS Nova Domus a podle ohlasů se nám skutečně povedl.

Vzorně jste reprezentovali naši školu a za to Vám všem patří veliké poděkování!

Samozřejmě chci poděkovat vedení školy za podporu, pedagogickému dozoru paní Jitce Růžičkové, Jarušce Frišové, Mirce Lieblové a Lence Kalábové, rodičům zpěváků za výbornou spolupráci, všem žákům, kteří pomáhali s organizací vystoupení a mé rodině za nezbytnou technickou pomoc, bez které by se žádný koncert neobešel!

Chtěla bych vám všem popřát pohodové a sluníčkové prázdniny a v novém školním roce 2024/2025 se těším opět na setkání s Vámi všemi na hodinách pěveckého sboru.

Mgr. Ivana Písařová