Poděkování všem účinkujícím Z DPS Novadomáček a Nova Domus

Od 30. 11. do 14. 12. 2013 v době předvánoční absolvovaly oba naše pěvecké sbory Nova Domus a Novadomáček 10 vystoupení:

30. 11. 2013        Adventní trhy v Plasné

1. 12. 2013          Vystoupení k vyhodnocení nejlepšího vánočního stromku na náměstí Míru

3. 12. 2013          3 vystoupení pro Nemocnici Jindřichův Hradec                

5. 12. 2013          Vystoupení pro Klub aktivního stáří při ČČK v KD Střelnice

7. 12. 2013          Vánoční koncert Petra Přibyla v kostele sv. Jana Křtitele

11. 12. 2013        „Česko zpívá koledy“, náměstí Míru

12. 12. 2013        Chvála zpěvu – koncert dětských pěveckých sborů v kostele sv. Jana Křtitele

14. 12. 2013        Vystoupení v kapličce v Políkně v rámci adventních trhů.

Chtěla bych všem vystupujícím poděkovat za vzorný přístup k jednotlivým akcím a reprezentaci školy na veřejnosti.

Odměnou pro děti byl i projekt „Adventní zpívání“, resp. adventní spaní ve škole spojené se sportovními činnostmi a přípravou vánoční výstavky žákovských výrobků vytvořených v pracovních činnostech.

Především velkou pochvalu si zaslouží komorní sbor Nova Domus ve složení:

Denisa Sedláčková, Tereza Jelínková, Marie Hulíková, Michaela Hejdová, Tereza Maxová, Kateřina a Lucie Arnoštovy, Kateřina Bednářová, Pavel Hejda, Lucie Kratochvílová.

Komorní sbor vystupoval nejvíc a většinou o víkendech.

Zároveň děkuji rodičům zpívajících dětí za pochopení, vstřícnost a obětavost. Účinkující byli „na prknech co znamenají svět“ vždy včas a výborně připraveni.

Moc děkuji i manželům Daně a Josefu Bednářovým a Mgr. Lence Hrubé za zdokumentování všech akcí a koncertů. Díky nim máme záznamy z jednotlivých vystoupení na médiích a není jich málo!

Děkuji též pedagogickému dozoru Mgr. Haně Krajícové, Mgr. Evě Vondrkové a Mgr. Gabriele Illeové

za vzorně odvedenou práci.

                                                                                                                                                             Mgr. Ivana Písařová