Pohádkový den na 1. stupni

V pátek 6. 11. 2015 se první patro naší školy proměnilo na Pohádkovou říši. Po chodbách se procházeli čerti, vodníci, princezny, Včelka Mája, Křemílek s Vochomůrkou, indiáni a spousta dalších pohádkových bytostí. Děti ve třídách měly pohádkovou matematiku i český jazyk. v rámci výtvarné dílny pak třídy společně vytvořily galerii svícnů s tématikou pohádkových postav. Pohádkový den pokračoval navečer u Kostela sv. Jakuba, kde se ti nejodvážnější zúčastnili pohádkového putování. Na cestu jim svítily vytvořené svícny, děti cestou hledaly pohádkové dvojice a hádaly pohádkové hádanky. Na jejich bezpečnost dohlížel myslivec od Červené Karkulky a doprovázel je Kouzelník Pokuston s Bobem a Bobkem. I když byla opravdu černočerná tma, všechny děti svůj úkol splnily na jedničku a odcházely se zaslouženou odměnou.IMAG0317 IMAG0318 IMAG0319 IMAG0322 IMAG0332

IMAG0333

IMG-20151108-WA0005

IMAG0345

IMAG0347