Pracovní činnosti jinak

V rámci výuky pracovních činností navštívila naše třída 7. A Luďkovu hračkolnu v Lodhéřově. Na půdě venkovského stavení jsme si nejdříve prohlédli výstavu hraček vyrobených ze dřeva a poté nám pan Luděk Fiala vyprávěl o dřevě a jeho zpracování.
Výuka v přírodě se nám líbila, počasí nám též přálo a naši většinou neposední kluci byli hodní a pozorní. Děkujeme paní učitelce Ivaně Písařové za zorganizování této vydařené akce a panu Luďku Fialovi za ochotu a vstřícnost!
Veronika Martínková, žákyně 7. A
Foto Mgr. Ivana Písařová