Předškoláci z Mateřské školy Horní Pěna na návštěvě

Dne 4. 11. 2014 do naší školy zavítali předškoláci z Mateřské školy Horní Pěna. Dětem byla předvedena ukázková hodina tělesné výchovy na naší základní škole. Do programu této hodiny byla zařazena zahřívací rozcvička, štafetové závody družstev, cvičení na kruzích. Mimo to si děti vyzkoušely hod na basketbalový koš a další míčové hry. Malí předškoláci i jejich pedagogický doprovod byli s ukázkovou hodinou spokojeni.
Po krátké svačině si děti rozdělily vyučující anglického jazyka a hravou formou je seznámily s výukou angličtiny na naší škole. Během plnění úkolu „Let´s find the rainbow“ děti hledaly barevné paríry, pracovaly s interaktivní tabulí, zazpívaly si písničku a vybarvily duhu.