Přihlášky ke studiu na střední školy

Žáci 9. ročníků podávající přihlášky ke studiu na střední školy a žáci nižších ročníků podávající přihlášky ke studiu na víceletá gymnázia předloží své podklady k vyplnění přihlášek výchovnému poradci do 12. února 2016 včetně, aby mohly být přihlášky řádně vyplněny, vytisknuty a v následujícím týdnu předány žákům. Po tomto termínu  potvrzujeme přihlášky vyplněné zákonným zástupcem žáka. Přihlášky potvrzené školou si na dané střední školy odesílají zákonní zástupci sami.

Je přínosné přiložit kopie osvědčení, diplomů, atd., jakýchkoli úspěchů daného žáka, kterých dosáhl.

Mgr. Lenka Jelínková