Přihlášky na střední školy s talentovou zkouškou

Je nezbytné, aby žáci 9. ročníků, kteří zvažují podání přihlášky ke studiu na střední školu s talentovou zkouškou, dodali písemné podklady (přesný název střední školy, adresu střední školy, přesný název oboru, kód oboru) pro vyplnění přihlášky výchovné poradkyni do 10. listopadu 2016. Přihláška musí být doručena na vybranou střední školu do 30. listopadu 2016, některé školy vyžadují doplnit přihlášku potvrzením od lékaře.

Autor: Mgr. Lenka Jelínková