Přijď na školní Halloween

Žáci 9. ročníků připravili pro své spolužáky odpoledne s Halloweenem (v rámci výuky Aj). Zveme všechny kamarády 5. – 8. ročníku, aby si přišli zasoutěžit, trochu se bát a užít spoustu legrace s původně keltským svátkem – v současné době uznávaným v anglosaských zemích – přesněji v překladu:  „All Hallows’ Eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“. 

Těšíme se na Vás 🙂