Přírodovědný Klokan

Dne 12.10.2016 proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný Klokan, které se zúčastnilo 15  žáků  8. a 9. tříd. Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci  ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci:

  1. místo – T. Drobil                         65 bodů
  2. místo – A. Randlová                  62 bodů
  3. místo – J. Krejčí                         62 bodů

Autor: Mgr. Dana Hromádková

CIMG3492

CIMG3492

CIMG3492