Přírodovědný Klokan

Dne 10. 10. 2018 proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný Klokan, které se zúčastnilo 14  žáků 8. a 9. tříd. Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v  Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci:

1.místo: Kristýna Jungová  8. A

2.místo: Kristýna Votavová  9. A

3.místo: Frank Szendzielarz  8. B

Blahopřejeme.

Mgr. D. Hromádková