Procvičování doma – možnosti

Vážení rodiče, snažíme se Vašim dětem poskytnout a zajistit co nejširší možnosti k domácímu procvičování učiva. Upozorňujeme Vás na možnost využít nabídku vydavatelů učebnic a použít i online interaktivní materiály. Naleznete je mimo jiné i na tomto odkazu:

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled

Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz.

Vzhledem k nastalé situaci dávají nakladatelé možnost poskytnout svým žákům naše interaktivní učebnice pro domácí použití s platností do 30.9.2020.

Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.