Projekt JUNULARA

Informační centrum pro mládež v Jindřichově Hradci v rámci vzdělávacího programu pro mládež Erasmus+ realizovalo v tomto školním roce Projekt Junulara. Žáci 9. tříd navštěvovali 1x měsíčně Obchodní akademii v JH, kde se podíleli na veřejném dění formou strukturovaného dialogu s  různými představiteli veřejného života – starostou města, poslanci Parlamentu ČR, zástupci Policie ČR a dalšími… Probírala se témata jako např. Parlament dětí a mládeže, Zapojení mládeže do komunitního plánování města JH, Zaměstnanost x nezaměstnanost, Koho zastupuje poslanec?, Platí zákony pro všechny?, Svoboda projevu…  Zajímavé určitě bylo setkání s Mgr. Vítězslavem Jandákem a líbila se i prohlídka Senátu ČR v Praze.

Za naši školu se projektu účastnili Rebeka Jechová, Veronika Šamanová, Lucie Kratochvílová a Jakub Masař. Těmto žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Jiřina Kadlecová