Projekt Wintonovy děti v 9. A

Tématem dějepisných hodin v posledních týdnech byla 2. světová válka, na kterou jsme se pokusili pohlížet z různých stran. Žáci se neseznamovali jen s válečnými hrůzami, ale i s příběhy lidí, kteří neváhali v pravou chvíli udělat správnou věc.

Jedním z takových lidí byl i Sir Nicholas Winton, jehož čin záchrany téměř 700 židovských dětí z Protektorátu dodnes nepřestává obdivovat celý svět.

Žáci pracovali ve skupinách a mapovali osudy tehdejších dětí. Tyto „děti“ svůj další život zasvětily pomoci druhým jako výraz vděčnosti za darovaný život. Jsou mezi nimi významné postavy z řad vědců, umělců, politiků atd.

Smyslem projektu nebylo jen seznámit se s vybranými osobnostmi, ale uvědomit si sílu jakéhokoliv  dobrého skutku vykonaného v pravý čas.

Mgr. Marta Leblová