Realistická kresba

V předmětu užité výtvarné činnosti se věnujeme i realistické kresbě. Žáci zkoušeli zachytit kapky vody, kuličky ze skla. Posuďte sami, nakolik se jim práce zdařila.

V předmětu užité výtvarné činnosti zkoušíme netradiční techniky a postupy, na které není při běžné výuce výtvarné výchovy čas.