Olympiáda anglického jazyka

Na naší škole proběhlo školní kolo olympiády anglického jazyka tentokráte s velkým počtem účastníků.

V kategorii I. A soutěžilo 50 účastníků. Součástí olympiády byl poslech, porozumění čtenému textu a gramatický test. V této kategorii mohou soutěžit žáci 5. – 7. ročníku.

Vítězkou této kategorie se stala Linda Kolářová z 6. A.

Na 2. – 3. místě se umístila Rozálie Bártů z 7. B a Filip Kolář z 6. A.

V kategorii II. A (8. – 9. ročník) soutěžilo celkem 40 žáků. Součástí soutěže byl opět poslech, porozumění čtenému textu a gramatický test.

Do okresního kola postupuje žákyně 9. ročníku Sára Píšová.

Děkuji všem soutěžícím za chuť soutěžit a vyučujícím anglického jazyka za organizaci soutěže.

Našim vítězům držíme palce do  okresního kola!!!

Mgr. L. Hrubá