Ředitelské volno

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních důvodů (stavební úpravy v budově školy) ve dnech od pondělí 24. 6. 2019 do pátku 28. 6. 2019 pro žáky Základní školy Jindřichův Hradec I, Štítného 121 ředitelské volno.

Škola bude uzavřena včetně přerušení  činnosti  školní družiny a školní jídelny.

Předání vysvědčení proběhne v pátek 21. 6. 2019.

Ing. Luděk Možíš
ředitel školy