Rozvrh pro školní rok 2023/2024

Žákům a zvláště pak rodičům oznamujeme časy ukončení vyučování jednotlivých tříd v jednotlivých dnech týdne podle nového rozvrhu pro školní rok 2023/2024. Rozvrh je pro vyšší ročníky rozlišen na sudé a liché týdny kalendářního roku. Proto jsou v rozvrhu uvedeny různé časy ukončení výuky.

Změny rozvrhu mohou nastat již pouze z velmi závažných důvodů – nemoc, mateřské dovolená …