Rychlé informace

Zítra t.j. 5.9.2023 bude probíhat vyučování na prvním stupni do 11:30 a na 2.stupni do 12.30. Od středy 6.9.2023 bude vyučování probíhat podle běžného rozvrhu. Protože je rozvrh pro vyšší ročníky rozlišen na sudé a liché týdny, věnujte, prosím, pozornost tomu, že začínáme sudým týdnem.

V průběhu tohoto týdne dostanou žáci od třídních učitelů lístek s informacemi k volbě dvou zástupců rodičů do školské rady. V současné době totiž končí mandát stávajícím členům školské rady a bude zapotřebí, aby do konce měsíce září proběhla volba nových členů. Žádáme vás, abyste věnovali návrhu zástupců rodičů do tak důležitého orgánu, jakým je školská rada, pozornost. Navrhujte do školské rady ty rodiče, kteří se zajímají o chod školy a takovou funkci budou ochotni přijmout. V ideálním případě by bylo vhodné, aby se dohodlo více rodičů na společném kandidátovi tak, abyste při volbě, která bude probíhat ve druhé polovině září, nemuseli vybírat ze 300 kandidátů, ale třeba jen z 10.

Vzhledem ke změnám v programu Bakaláři byly pro rodiče prvních a druhých tříd vygenerovány nové přístupové údaje pro rodiče, a to pro každého zákonného zástupce zvlášť. Všichni rodiče starších ročníků, kteří budou chtít oddělené přístupy pro jednotlivé zákonné zástupce mne mohou kontaktovat na mailu gustav.fiala@1zsjh.cz.

Gustav Fiala