Schůzka rodičů k 1.čtvrtletí

úterý 23.11.2021 od 15,30 hodin proběhnou třídní schůzky. Poté budou následovat případné individuální konzultace zákonných zástupců s vyučujícími jednotlivých předmětů o prospěchu jednotlivých žáků.

Následně od 16,30 hodin se bude v počítačové učebně konat schůzka SRPDŠ zástupců jednotlivých tříd.

        Ing. Luděk Možíš

        Ředitel školy