POJĎ SEM, DÍTĚ. UČ SE MOUDRÝM BÝTI!!!

Tak zahajoval rozhovor s žákem významný pedagog a teolog J. A. Komenský, v němž považoval za nutné vysvětlit, proč se děti mají vlastně učit. Stejně je i tak nazván edukační program pořádaný Muzeem Jindřichohradecka pod vedením Ing. Martiny Machartové, kterého se zúčastnily 19. října a 5. listopadu 2021 třídy 8. A a 8. B. Žáci pracovali společně i samostatně s pracovními listy, interaktivní tabulí, vyrobili si odznáčky, zkoušeli psát husím brkem a inkoustem. Získali tak dle pedagogických zásad „Učitele národů“ zábavnou formou širší vědomosti, které si upevnili v celkovém kontextu třicetileté války a období Temna.

Je příhodné text zakončit myšlenkou J. A. Komenského, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách neměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce.

Ať se nám to všem daří!!!

 

Mgr. Eva Vondrková