Schůzka SRPDŠ

Výbor SRPDŠ  se sejde – 16. 1. 2018 v 16. 30 v učebně informatiky.

18. 1. 2018 schůzky SRPDŠ k informacím o třídách a klasifikaci žáků začínají v 16. 30 hod.v 17. 00 hod – informace u jednotlivých vyučujících.