Schůzka SRPDŠ

26. 4. –  Schůzka SRPDŠ

Výbor se sejde v 16.00 hod. v učebně informatiky, třídní schůzky s informacemi členů rady se uskuteční v 16. 20 hod., poté proběhnou informace o klasifikaci žáků.