Sdělení ředitele školy

K 1.8.2021 byli jmenováni noví zástupci ředitele školy, a to Mgr. Helena Votavová a Mgr. Gustav Fiala, který bude vyučovat matematiku, fyziku a informatiku.

Mgr. Lence Hrubé tímto děkuji za její působení v této funkci a práci odvedenou pro školu.

Správu počítačové sítě bude nově zajišťovat pan Jan Feigl ve spolupráci s nastupující metodičkou-koordinátorkou ICT a učitelkou informatiky Mgr. Martinou Valáškovou.

Ing. Luděk Možíš, ředitel školy