Schůzka rodičů a žáků budoucích 1. tříd

Druhá schůzka rodičů a žáků budoucích 1. tříd se uskuteční dne 22. 6. 2021 v 16. 00 hod. Schůzka bude spojena s prohlídkou školy a seznámením se s prostředím, ve kterém se děti budou od začátku září pohybovat.

Těšíme se na setkání!