Školní kolo biologické olympiády

Dne 9. 3. 2017 se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády kategorie D (6. a 7. roč.) i kategorie C (8. a 9. roč.). Soutěže,která měla v letošním školním roce téma „Detektivem v přírodě“ se zúčastnilo 13 žáků, kteří řešili teoretické i praktické úkoly – poznávání přírodnin.

Nejlepších výsledků dosáhli – A. Drobilová v kategorii D a J. Krejčí v kategorii C, kteří dále postupují do okresního kola. Blahopřejeme.

fotoWEB

 

Autorka: Mgr. Dana Hromádková