Školní výlet třídy 6. B

Hurá!!! Předpověď počasí na úterý 4. června 2019 je více než slibná. Jasno, 28 °C. Třída 6. B jede totiž na školní výlet do Třeboně.

         Z autobusového nádraží v Třeboni jsme prošli kolem lázní Berta a napojili se na Stezku zdraví, kde jsou různá stanoviště (činky, hrazdy…), na nichž si můžete vyzkoušet svoji fyzickou kondici a zdatnost. Pak jsme pokračovali přes hráz Opatovického rybníka až na hráz rybníka Svět. Děti si zapnuly krokoměr a předháněly se, kdo ušel více kroků (až 17 tisíc), ale samotný okruh měřil 6 km. Kdo nevěří, ať to zkusíJ. Krčínovo dílo, rybník Svět, kterému se říkalo Nevděk, protože kvůli výstavbě bylo zbouráno třeboňské předměstí, jsme pak obepluli na výletní lodi.

         Kolem poledne jsme se přesunuli do centra, kde byli žáci rozděleni do 7 skupin a plnili úkoly týkající se historie města. Oddechový čas celá třída strávila v Zámeckém parku, kde kluci hráli fotbálek a holky např. Hutututu. Pak už nás čekala jen návštěva Záchranné stanice Vydra, což byl pro děti asi i přes velké horko největší zážitek. Mohly si pohladit a vzít do rukou zvířata, která normálně volně žijí v přírodě nebo v zoologických zahradách. Velký úspěch mělo malé srnče, ježek, fretka, vydry, sova pálená, ale nejvíc asi krajta královská. Nebojácně ji braly do rukou a hrdě se fotily. Z výletu jsme si jistě všichni odnesli krásné vzpomínky.

Mgr. Eva Vondrková