Soutěž Jom ha- šoa 2016 : krásné umístění Terezy Nosálové v regionálním kole

Tématem letošního ročníku soutěže byla Pomoc lidem v nouzi. Děti dané téma mohly zpracovat výtvarně, literárně, filmově či hudebně. Tereza se soutěže zúčastnila s prací kombinovanou výtvarně i literárně a v rámci Jihočeského kraje se umístila na krásném třetím místě mezi soupeři ze středních škol.

Soutěže vyhlášené Institutem Terezínské iniciativy se za předmět Dějepis zúčastnily děti z 6. až 9. ročníků. Všem za jejich nápady a ochotu patří velký dík a Tereze samozřejmě velká gratulace.

Mgr. Marta Leblová