Stonožka byla v Praze – předala 500000 Kč na výzkum Crohnovy choroby

I v letošním roce jsme se zúčastnili slavnostní mše konané v Katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava v Praze, kam jsme byli pozváni za odměnu za činnost našich “stonožkových” dětí.  Mše se účastnili vážení hosté – prezidentka hnutí “Stonožka paní Běl a Jen Sen, náčelník Generálního štábu AČR arm. gen. Josef Bečvář, patron Stonožky arm. gen. Pavel Štefka, ředitel Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., děkanka Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni Dr. Ing. Vlasta Radová, prorektor ZČU Doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D., řada dalších zástupců armády a mnoho dalších. Mši celebroval J. Em. Dominik kardinál Duka.

Naše Stonožka předala řediteli FN Plzeň a prorektorovi ZČU stonožkový dar – šek na 500 000 Kč. Tyto peníze podpoří výzkum léčby Crohnovy nemoci.

Již druhým rokem se Stonožce podařilo získat takový obnos.