Dějepisná olympiáda

V pondělí 20. listopadu 2017 se konalo školní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnili 2 žáci ze třídy 9. A. Tematické zaměření letošního 47. ročníku olympiády bylo „To byla první republika aneb Československo v letech 1918 – 1938.“ Do okresního kola konajícího se v lednu 2017 postoupila s největším počtem bodů Klára Koudelková. Kláře blahopřeji a ostatním soutěžícím děkuji za snahu a zájem o historii.

Mgr. Eva Vondrková