Svatomartinské hodování

V pátek 11. 11. 2016 se na náměstí Míru v Jindřichově Hradci uskutečnil 2. ročník Svatomartinských slavností. Stejně jako v loňském roce vystoupil na této akci i náš komorní pěvecký sbor Nova Domus. Po znělce „Nebeští kavalérové“ od jindřichohradeckého rodáka Adama Václava Michny z Otradovic zazněla legenda o sv. Martinovi z Tours – pásmo propojené písněmi o sv. Martinovi.

Účinkující i přes chladné a deštivé počasí předvedli skvělý a zodpovědný umělecký výkon.

Velká pochvala a poděkování patří: Jakubu Slechanovi, Janě Bindrové, Báře a Tereze Nosálovým, Marušce Pachmannové, Aničce Tržilové, Klárce Koudelkové, Jakubu Kümmelovi, Tereze Popprové, Vikče Filípkové, Sašence Plucarové, Vikině Urbánkové, Tondovi Měkutovi a bývalým žákům Denisce Sedláčkové, Katce a Lucce Arnoštovým a Jakubu Masařovi.

Děkuji též pedagogickému dozoru paní učitelce Haně Krajícové a manželům Anděrovým za zapůjčení živé „svatomartinské“ husy.

Děkuji též rodičům účinkujících z KS Nova Domus za vstřícný přístup k našim vystoupením a firmě Showservice za kvalitní zvuk a světla.

Mgr. Ivana Písařová