Třídní schůzky SRPDŠ

Třídní schůzky SRPDŠ se budou konat dne 8. 6. 2021 v 16.00 hod.