Třídní schůzky SRPDŠ

Třídní schůzky SRPDŠ ke klasifikačnímu období 1. pololetí se konají od 16.00 hod. dne 13. 12. 2018 v kmenových učebnách jednotlivých tříd.