Upozornění na změnu ceny stravného

U P O Z O R N Ě N Í

CENA  STRAVNÉHO – platnost od 1. 9. 2019

Věkové kategorie:

  1. Skupina strávníků – 7 – 10 let         cena oběda Kč 24,– (měsíční záloha Kč 720,–)
  2.  Skupina strávníků – 11 – 14 let       cena oběda Kč 26,– (měsíční záloha Kč 780,–)                        
  3.  Skupina strávníků – nad 15 let     cena oběda Kč 28,– (měsíční záloha Kč 840,–)

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle kategorií.