Upozornění pro rodiče a žáky

Dne 30. 1. 2020 bude vydáváno žákům pololetní vysvědčení. V tento den budou 1. – 4. ročníky končit po 4. vyučovací hodině, 5. – 9. ročníky dostanou vysvědčení 5. vyučovací hodinu a výuka pro ně touto hodinou končí.